Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/2006

UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler

27-02-2006UMIPTEX-projektet har gennemført modellering af livsforløb for seks tekstilprodukter og beregning af miljøbelastninger forbundet hermed, tilvejebragt UMIP-data for knapt 500 tekstilprocesser og beregnet effektfaktorer for en lang række kemikalier. De seks miljøvurderinger omfatter en T-shirt af bomuld, en træningsdragt af nylon og bomuld, en arbejdsjakke af polyester og bomuld, en bluse af viskose, nylon og elasthan, en dug af bomuld samt et gulvtæppe af nylon og polypropylen. Alle data og effektfaktorer er nu også tilgængelige i PC-værktøjet GaBi-UMIP, som er afløseren for UMIP-PC-værkstøjet.Læs publikation