Miljøprojekt, 1052, 2006

Udpegning og kortlægning af affaldstunge brancher

08-02-2006Der er foretaget en detaljeret kortlægning af affaldsmængder og typer inden for udvalgte aktiviteter fra brancherne farmaceutisk industri, elektronikområdet, jern- og metal samt møbelområdet. Områderne er blevet udvalgt på basis af en miljømæssig prioritering. De kortlagte mængder er ligeledes blevet vurderet.Læs publikation