Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/2006

Støvvagter/-målere samt CO- og O2-målere i asfaltindustrien

08-02-2006Som et led i udarbejdelsen af branchebilaget for asfaltvirksomheder har Asfaltindustriens Brancheforening indsamlet oplysninger fra medlemsvirksomhederne om asfaltanlæggenes bestykning af støvvagter/-målere, samt O2- og CO-målere. Undersøgelsen dækker 39 af de 44 asfaltanlæg, der findes i Danmark. Det vurderes samlet, at ingen af de installerede støvvagter umiddelbart kan anvendes som driftskontrol til at detektere, om der er defekter ved posefiltrene, og at en CO-måling vil langt mere sikkert kunne afsløre problemer med forbrændingen uanset årsagen, end måling af O2 eller CO2.Læs publikation