Miljøprojekt, 1062, 2006

Kildeopsporing ved fænotypisk karakterisering af enterokokker

07-02-2006I rapporten er det undersøgt, om metoder, der kan karakterisere bakterier på baggrund af deres fænotypiske egenskaber, kan anvendes til kildeopsporing i badevand. Desuden undersøges det om metoden kan anvendes til screening for enterokokker til lokalisering af kilden til forureningen. Kildesporingsmetoden kunne påvises ligheder og forskelle mellem fænotyper, der forekommer i badevandsprøverne og i potentielle forureningskilder. Metoden er en lovende teknik til kildeopsporing.Læs publikation