Miljøprojekt, 1066, 2006

Kemisk oxidation med permanganat

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

02-02-2006Feltundersøgelser og laboratorieforsøg er udført for at belyse kinetikken for reaktionen mellem permanganat og både sediment og PCE samt spredningsegenskaber og effekt af oxidation. Profiler for PCE, permanganat, TOC og MnO2 er målt på lerkerner fra Dalumvej efter 1 års oprensning. Permanganatoxidation af ler, med og uden PCE, er undersøgt i batchforsøg og 2D-boksforsøg. En komplet oprensning vil kræve megen tid samt et stort permanganatforbrug. Delvis oprensning vil kunne reducere fluxen af PCE til grundvand.Læs publikation