Miljøprojekt, 1061, 2006

Håndtering af organisk affald i dagligvarehandlen

06-02-2006

Dagligvarehandlens butikker frembringer hvert år ca. 45.000 tons organisk affald, som primært forbrændes på affaldsforbrændingsanlæg. Projektet har undersøgt mulighederne for separat indsamling og genanvendelse ved bioforgasning. Resultaterne viser, at det kan være fornuftigt at sortere det organiske affald fra til genanvendelse under visse forudsætninger. Projektet belyser de logistiske, hygiejniske, veterinære, miljømæssige, økonomiske samt organisatoriske aspekter ved en særskilt indsamling af det organiske affald.

Læs publikation