Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 105, 2006

Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug

20-12-2006

På baggrund af resultaterne fra den undersøgte fauna anbefales højst to striglinger i vår-korn, ikke senere end ca. 30 dage efter såning. I vinter-korn bør efterårsstrigling undgås, og der bør kun foretages èn forårsstrigling inden ca. midten af april. Striglinger kan udføres uden betydelige påvirkninger af energiforbrug og dækningsbidrag, men betragtes med nuværende teknik - og uden ændringer i sædskifte - ikke at være et realistisk alternativ til herbicider på konventionelle bedrifter men alene et supplement.

Læs publikation