Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7, 2006

Støj fra forlystelsesparker

20-12-2006

Den ny vejledning om støj fra forlystelsesparker giver anvisninger til myndighedernes arbejde med miljøsagsbehandling af forlystelsesparker, og er et supplement til støjvejledningen (vejledning 5/1984) for denne branche. Den retter sig især imod revurdering af og tillæg til miljøgodkendelser, men benyttes også fx ved godkendelse af nye forlystelsesparker. Vejledningen baserer sig på de erfaringer og den administrative praksis, der er opnået ved den hidtidige behandling af støj fra forlystelsesparker.

Læs publikation