Miljøprojekt, 1138, 2006

Sammenligning af måleresultater mellem brændeovne afprøvet efter EN 13240 og NS 3058

18-12-2006

Formålet med udredningen er at undersøge, om der kan påvises en sammenhæng mellem middelværdien af CO-emission i %, målt under EN-afprøvningen og det vægtede gennemsnit af partikelemissionen, målt under de fire delforløb under NS-afprøvningen, opgivet som gram udledte partikler pr.  kg indfyret tørstof.  Undersøgelsen baserer sig på målinger på i alt 26 brændeovne over perioden august 2001 til november 2005. Ud af de 26 brændeovne foreligger der tillige måling af THC/OGC på de 20.Det  må konkluderes, at man ikke på baggrund af denne udredning kan drage tydelige paralleller mellem CO-værdier opnået under EN-afprøvning, og værdier for partikelemission opnået under NS-afprøvning.  Det vil derfor umiddelbart ikke være muligt på det foreliggende grundlag at substituere krav til partikelemission med krav til CO-værdi.

Læs publikation