Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 75, 2006

Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter

08-12-2006

Formålet har været at kortlægge hvilke kemiske stoffer, der kan afgives til indeklimaet fra forbrugerprodukter i hjemmet med udgangspunkt i de undersøgelser, Miljøstyrelsen har foretaget af forbrugerprodukter. Desuden gives en vurdering af disse stoffers betydning for forbrugeren, og der gives råd om, hvordan mulige risici kan reduceres.

Læs publikation