Miljøprojekt, 1135, 2006

Påvisning af patogene bakterier i vand ved anvendelse af DNA-chip-prototype og mikrobiologiske dyrkningsmetoder

12-12-2006

Projektet havde til formål at undersøge om en molekylær hurtigmetode, baseret på Dna-chip-teknologi, kunne anvendes som en screeningsmetode for patogene mikroorganismer i vand. I projektet sammenlignes den molekylære hurtigmetode med de traditionelle mikrobiologiske dyrkningsmetoder.  Projektet viste, at følsomheden af den molekylære hurtigmetode skal forbedres, hvis metoden skal anvendes til analyser af patogener i f.eks. drikkevand.

Læs publikation