Miljøprojekt, 1137, 2006

Nyttiggørelse af kommunal indsamlet PVC-affald

13-12-2006

Målet var at undersøge sammensætningen af det PVC-affald, der indsamles via kommunerne. Konklusionerne var, at det kommunalt indsamlede PVC er meget inhomogent og indeholder en del affald, der kan sorteres fra. Indsamlingspotentialet for PVC-affald i Danmark vurderes til at være ca 7.300-8.000  tons rent PVC-affald pr. år. Dette affald vurderes at indeholde ca. 20 tons bly og 1 tons cadmium.

Læs publikation