udenfor serie, 2006

Miljøstyrelsens Miljøredegørelse 2005

20-12-2006

Miljøredegørelsen beskriver Miljøstyrelsens interne miljø- og kvalitetsarbejde i 2005. Opgørelser for 2005 viser, at forbruget af varme, vand og papir også i 2005 har været faldende, både totalt og pr.  medarbejder. El forbruget har totalt været faldende, mens der pr.  medarbejder har været en lille stigning. Der er arbejdet med forbedring af kvaliteten af produktionen bl.a. gennem en målrettet indsats for at forbedre Miljøstyrelsens serviceprofil. Siden Miljøstyrelsen blev EMAS certificeret i 2003 er det lykkedes at reducere de direkte miljøpåvirkninger år for år. EMAS er et kvalitets- og miljøledelsessystem, der systematiserer overvågning og opfølgning på kvaliteten af drift og produktion. Hermed synliggøres områder, hvor der er mulighed for forbedring, både med hensyn til at mindske miljøpåvirkningen og for at højne kvaliteten af arbejdet.

Læs publikation