Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 79, 2006

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af produkter til brug ved ømhed og skader efter sport m.m

04-12-2006

Projektets formål har været at identificere de mest anvendte produkter og forsøge at opgøre, hvor udbredt anvendelsen er af produkter til brug ved ømhed og skader efter sport m.m. Desuden er kortlagt hvilke indholdsstoffer der anvendes i produkterne; herunder specielt hvilke virksomme stoffer der anvendes i produkterne.  Endvidere er eventuelle problematiske stoffer identificeret ligesom der er lavet sundheds- og eksponeringsvurdering af udvalgte indholdsstoffer.

Læs publikation