Miljøprojekt, 1136, 2006

Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg

18-12-2006

De fleste eksisterende anlæg har eller har haft problemer med lugt.  Til gengæld falder huspriserne ikke, når der bygges biogasanlæg i nærheden og trafikbelastningen giver ikke væsentlige problemer.  De værste lugtproblemer på biogasanlæg skyldes utætheder og udledning af utilstrækkeligt behandlet procesluft fra dårligt fungerende rensesystemer eller utilsigtede gasudslip.  På et nyt biogasanlæg er de lugtkilder, man særligt skal være opmærksom på, tipning af fast, kraftigt lugtende biomasse og udledning af luft fra fortank og modtagehal.

Læs publikation