Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 102, 2006

Effekter af pulseksponering med pyrethroider på vandløbsinvertebrater

08-12-2006

Kortvarige pesticidpulse i vandløb fører til drift, hvor vandløbsinvertebrater føres med strømmen bort fra belastede strækninger.  Projektet dokumenterer, at det er muligt at forudsige drift i strømrender ud fra laboratoriestudier af adfærd. Fem pyrethroider påvirkede adfærden markant ved 1-10 ng l-1. Forsinkede effekter blev observeret i 2-3 uger efter endt eksponering.  Rovdyr-byttedyrs-samspil, tilvækst i algebiomasse og omsætning af organisk stof blev påvirket ved miljørealistisk eksponering.

Læs publikation