Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 45, 2006

Danmarks placering i de foreslåede EU-godkendelseszoner for pesticider

19-12-2006

I forbindelse med den kommende ændring af direktiv 91/414/EØF foreslås indførelsen af tre europæiske godkendelseszoner ved godkendelser af plantebeskyttelsesmidler.  Danmark skal tilhøre den nordlige zone sammen med Sverige, Finland, de baltiske lande, mens den centrale zone består af de centrale europæiske lande. Rapporten er en faglig/teknisk vurdering, hvor Danmarks klima, geologi, flora/fauna, arealanvendelse, dyrkningspraksis og vandforsyningsstruktur sammenlignes med forholdene i udvalgte lande fra den nordlige og centrale godkendelseszone.

Læs publikation