Reduction of Atmospheric Mercury Releases from Arctic States: Russisktitel

31-08-2006

Baseret på en gennemgang af dækningen af eksisterende regionale og internationale aftaler i forhold til forskellige kategorier af kviksølvkilder og resultaterne fra "the Arctic Mercury Releases Inventory (ACAP, 2005) identificerer denne rapport mulige tiltag for opfølgning. Der fokuseres på tungmetalprotokollen til LRTAP-konventionen, men andre aftaler indgår også i vurderingen.

Læs publikation