Miljøprojekt, 1105, 2006

Opstilling af forsøgsprotokol til vurdering af mikrobiel vækst i forbindelse med VA-godkendelse af større vandbehandlingsanlæg

18-08-2006

Rapporten beskriver en protokol for mikrobiologisk afprøvning af større vandbehandlingsanlæg, der ønskes opsat i koldtvandsinstallationer, samt en protokol til brug for anlæg, der ønskes opsat i varmtvandsinstallationer til fjernelse af Legionella. Som udgangspunkt skal anlæggene gennemgå en 6 ugers mikrobiologisk afprøvning, som omfattet podning med en opkoncentreret blanding af de bakterier, der findes i ledningsnettet i testinstallationen og løbende prøvetagning samt for varmtvandsanlægs vedkommende ligeledes en podning med Legionella bakterier.

Læs publikation