Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/2006

Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer ijord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden

21-08-2006

Miljøstyrelsen fastsætter løbende kvalitetskriterier for konkrete kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 14, stk. 1. Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af videnskabelige rapporter og efter drøftelse i en styregruppe med deltagelse af bl.a. Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen. Denne vejledning og detaljeringsgraden, skal give grundlag for større forståelse for, hvordan kvalitetskriterier skal udarbejdes. Kvalitetskriterierne anvendes dels til at vurdere alvoren af en allerede given forurening, og dels når myndighederne stiller krav i forbindelse med udledning af konkrete stoffer til omgivelserne. Rapportens anbefalinger bygger bl.a. på konklusionerne i Miljøprojekt Nr. 974, Miljøstyrelsen (2005).

Læs publikation