Miljøprojekt, 1100, 2006

Metalafgivelse til drikkevand, Del 3

17-08-2006Projektet er en videreførelse af Miljøprojekt Nr. 970; Metalafgivelse til drikkevand, Del 2. Metalafgivelsen fra varmforzinket stål, kobber og forskellige kobberlegeringer til middelhårdt vand er undersøgt. Undersøgelserne bekræfter stort set de tendenser, som er iagttaget i tidligere forsøg. Kobberafgivelse fra kobberrør og zinkafgivelse fra varmforzinkede stålrør kan overholde kvalitetskravene til drikkevand. Afgivelsen af bly, kobber og arsen er tilfredsstillende lav fra kobberlegeringerne. Dog afgiver afzinkningsbestandigt messing for meget bly de 3 første måneder. Afgivelse af nikkel er lav fra messing. Rødgods med et relativt højt nikkelindhold medfører en høj nikkelafgivelse, som dog opfylder drikkevandskravene efter et halvt års brug.Læs publikation