Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19/2006
15-08-2006Projektets formål har været at belyse omkostningerne for Danmark ved at reducere udledningen af drivhusgasser med 60-80 % i 2050. De studier, vi har undersøgt, har haft fokus på EU som helhed. Den gennemgåede litteratur kan sammenfattes i fire konklusioner: (1) Bekæmpelsesomkostningerne for EU ligger i intervallet 0-3 % af BNP; (2) omkostningerne kan reduceres væsentligt, hvis man anvender såkaldte fleksible mekanismer, bl.a. omsættelige kvoter; (3) EU kommer til at betale gennemsnitlige omkostninger sammenlignet med andre lande, som deltager i klimaaftalen; (4) omkostningerne ved drivhusgasreduktion afhænger på langt sigt af den teknologiske udvikling, som er yderst vanskelig at forudsige.Læs publikation