Miljøprojekt nr. 1106, 2006

Genanvendelse af brugt stenuld

Hovedprojekt

01-08-2006

Projektet undersøger mulighederne for opbygning af et genanvendelsessystem for brugt, let bygningsisolering (stenuld). Der er udført kildesorteringsforsøg, og undersøgelser af praktiske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved indførelse af et genanvendelsessystem. Projektet er gennemført på baggrund af de resultater, der blev fremlagt i forprojektet herunder et forventet årligt potentiale for brugt stenuld på 6.276 tons i 2003, stigende til 14.375 tons i år 2012.

Læs publikation