Miljønyt, 81, 2006

Genanvendelse i LCA

23-08-2006

Dette er en vejledning i at udføre livscyklusvurderinger (LCA) af genanvendelsesordninger med eksempler for kobber, aluminium, plast og pap/papir. Vejledningen giver retningslinier for, hvordan miljøbelastningen beregnes i produktsystemer, hvor der indgår brug og genanvendelse af materialer og energi, således at LCA'en bedst muligt afspejler den reelle miljømæssige forskel mellem sådanne systemer og systemer, der anvender jomfruelige materialer og benytter andre veje til bortskaffelse af affald.

Læs publikation