Miljøprojekt, 1107, 2006

Genanvendelse af brugt stenuld

Forprojekt

01-08-2006

Projektet undersøger mulighederne for genanvendelse af brugt stenuld. Mængderne af stenuld, der forventes udtaget af den danske bygningsmasse fra 2002-2012, er beregnet, og det vurderes hvilken kvalitet af det brugte stenuld, der kan opnås ved henholdsvis kildesortering og sortering på sorteringsanlæg. Ud fra betragtningerne om miljø, økonomi og praktiske forhindringer anbefales nogle scenarier, der skal undersøges i praksis i hovedprojektet.

Læs publikation