Miljøprojekt, 1075, 2006

Vandkvalitet i de offentlige svømmebade og muligheder for forbedringer

05-04-2006Rapporten giver en vurdering af den aktuelle bassin-vand-kvalitet i indendørs offentlige svømmebade, og en opgørelse over de forventede investerings- og driftsomkostninger ved at overholde såvel gældende absolutte og vejledende maksimumsværdier i bekendtgørelsen om svømmebade med hensyn til bassinvandets indhold af bundet klor og trihalomethaner: Endvidere skøn over marginale omkostninger ved overholdelse af de værdier, som var forslået i et udkast til reviderede regler på området, som Miljøstyrelsen sendte i offentlig høring i december 2000.Læs publikation