Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/2006

Rensning for nitrat og pesticider i små vandforsyningsanlæg

19-04-2006En stor del af de private brønde og boringer i Danmark er forurenede med pesticider, nitrat eller bakterier. Der er gennemført en undersøgelse af amerikanske og tyske erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyninger for nitrat og pesticider. Anlæg, som er tilsluttet den enkelte taphane (f.eks. køkkenhanen), vurderes at medføre en række ulemper. Derimod kan anlæg, som renser alt drikkevand til en ejendom, formentlig være anvendelige i Danmark. De vurderede behandlingsmetoder omfatter: Aktiv kulfiltrering og UV behandling, Nanofiltrering, Ionbytning, Omvendt osmose.Læs publikation