Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2005

Vejledning om metalliske materialer til vandindstallationer

29-09-2005Der er gennemført flere undersøgelser af metalafgivelse fra metalliske materialer i forskellige vandtyper. Vejledningen samler den viden og vejleder om materialevalg med særlig fokus på metalafgivelse, gældende normer og erfaringer vedrørende korrosion i brugsvand. Således at der opnås en tilfredsstillende lang holdbarhed af installationen, og vandkvaliteten overholder grænseværdierne ved tapstedet.Læs publikation