Miljøprojekt, 1028, 2005

Sammenligning af miljøpåvirkningen af konkurrerende jordbrugsprodukter

22-09-2005Projektets formål har været at belyse miljøpåvirkningerne for dansk svinekød og mælkeprodukter i livscyklusperspektiv, i sammenligning med konkurrerende produkter, og herfra identificere områder hvor den danske miljøindsats kan forbedres. Der er indsamlet LCA-baserede miljødata fra svine- og mælkeproduktionen fra forskellige lande, hvorefter de væsentligste forskelle i miljøpræstationen er identificeret og anvendt til at opstille sammenlignelige produktionsmodeller.Læs publikation