Pesticider i dansk grundvand

Miljøprojekt, 1033, 2005

22-09-2005

Der er gennemført en statistisk undersøgelse af, om der er en sammenhæng mellem grundvandets kemi og forekomsten af pesticider. Undersøgelsen bekræfter, at nogle pesticider (phenoxysyrer) forekommer mere hyppigt i gammelt, iltfattigt grundvandholdigt, mens phenoxysyrerne tilsyneladende nedbrydes i ungt, iltholdigt grundvand. For andre pesticider (triaziner, dichlobenil og BAM) afhænger forekomsten tilsyneladende ikke af grundvandets kemiske forhold.

Læs publikation