Miljøprojekt, 1015, 2005

Miljødialog mellem den internationale detailhandel og deres leverandører

22-09-2005Formålet med projektet har været at undersøge hvilke produktorienterede miljøkrav de største internationale detailhandelskæder stiller til deres leverandører, samt hvordan disse krav kommunikeres til underleverandørerne. Undersøgelsen har bestået af tre forløb; en indledende workshop, en survey samt et deskstudie. Studiet af de store detailkæder peger på en række overordnede forhold af betydning for miljødialogen mellem detailhandel og leverandør.Læs publikation