Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 60, 2005

Afgivelse og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i overfladebehandlet trælegetøj

02-09-2005

Projektet har kortlagt hvilke kemiske stoffer der kan afgives fra overfladebehandlet trælegetøj og hvilke stoffer forbrugeren kan blive eksponeret for. 15 stykker legetøjet er udvalgt efter om det kan forventes at komme i munden. Der er analyseret 125 stoffer, heraf var 43 klassificerede på Listen over farlige stoffer. Det konkluderes, at ingen af de undersøgte stykker legetøj udgør en sundhedsmæssig risiko for børn, der putter dem i munden, men produkterne bidrager til den samlede belastning af disse stoffer.

Læs publikation