Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 95, 2005

Virkningsmekanismer for neurotoksisk effekt af mangan og kombinationseffekt af mangan og chlorpyrifos og maneb

27-10-2005

Projektet undersøgte den nervebeskadigende effekt af mangan, chlorpyrifos, maneb og blandinger heraf som mulig årsag til Parkinsons sygdom. Mangan og maneb forårsagede manganophobning i rottehjernen. Mangan nedsatte hjernevægten, men der kunne ikke påvises degeneration af hjerneceller. Enkeltdosering med mangan, chlorpyrifos og maneb påvirkede udvalgte neurokemiske effektparametre. Kombinationsdosering ændrede også neurokemiske effektparametre, men der var intet konsistent mønster af ændringer og ingen samspilseffekter. Den nyeste videnskabelige litteratur sandsynliggør, at der er øget risiko for Parkinsons sygdom ved samtidig udsættelse for mangan og pesticider. Med projektets forsøgsbetingelser var det ikke muligt at bekræfte dette, andre forsøgsbetingelser kan ikke udelukkes at ville kunne.

Læs publikation