Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/2005

Vejledning om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven

20-10-2005Vejledningen er en opdatering af den tidligere vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven fra 1992, som giver en indføring i fremgangsmåde og anvendelse af forskellige håndhævelsesmidler ved håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven. Den aktuelle vejledning har indarbejdet de lovændringer, der er sket siden 1992. Det drejer sig hovedsageligt om håndhævelsespakken fra 1997. Håndhævelsespakken fra 1997 havde til formål at sikre mod grov og gentagen miljøkriminalitet og indførte dels nogle strafskærpende regler dels nogle nye administrative håndhævelsesmidler. Således omhandler vejledningen nu også beskrivelser af reglen om grov miljøkriminalitet i straffeloven, miljøansvarsregisteret og reglerne omkring mistet miljøansvarlighed, mulighederne til overfor kapitel 5 virksomheder, at frakendelse af retten til at udøve og drive virksomhed og skærpe vilkårene i godkendelser samt nægtelse/tilbagekaldelse af miljøgodkendelser.Læs publikation