Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/2005

Vejledning om Anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

20-10-2005Vejledningen gennemgår retssikkerhedslovens regler med praktiske eksempler og anvisninger på, hvordan de bør anvendes på miljøområdet. Endvidere er der forslag til udformning af standardskrivelser om varsling af tilsynsbesøg m.v. Endelig gennemgås reglerne i lov nr. 1373 af 20. december 2005 om ændring af en række love på miljøområdet, som følger op på retssikkerhedsloven.Læs publikation