Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/2005

Undersøgelse af anvendelse af sanktioner m.v. i straffesager på natur-, miljø- og planområdet

25-10-2005

Undersøgelsen omfatter knap 250 straffesager om overtrædelse af miljø-, plan- og naturbeskyttelseslovgivningen, som er afgjort i 2003 og 2004 ved dom eller bødevedtagelse. Undersøgelsen viser, at det er meget få sager, som er endt med en virkelig mærkbar straf. Undersøgelsen omfatter primært bødernes størrelse, anvendelsen af konfiskation af en eventuel fortjeneste, og om de anmeldte i rimeligt omfang effektivt pålægges at retablere den tidligere lovlige tilstand.

Læs publikation