Miljøprojekt, 1038, 2005

Miljømæssige udviklingstendenser inden for godstransporten og indsatsbehov vedrørende godstransport

10-10-2005

Rapporten peger på forventede udviklingstendenser inden for godstransportsektoren, hvor man forventer en vækst navnlig inden for vejtransport. Brændstofforbrug og dermed CO2 udledningen forventes ikke at falde markant, modsat partikler og Nox som gennem EU-regulering og teknologisk udvikling forventes reduceret betragteligt.

Læs publikation