Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 16/2005

Kortlægning af behovet for en godkendelsesordning for rådgivere på miljø- og energiledelsesområdet

26-10-2005

Formålet med undersøgelsen var at afdække behovet for en fremtidig autorisationsordning for energi- og miljøledelseskonsulenter samt kortlægge hvilke ønsker, der eksisterer til indholdet i en eventuel ordning. Af undersøgelsen fremgår bl.a., at virksomhederne anser det for væsentligt, at konsulenten har gode kommunikations- og formidlingsevner. Undersøgelsen konkluderer, at der blandt virksomhederne generelt ikke er den store interesse for en autorisationsordning, men at hvis den indføres, bør den dokumentere konsulentens erfaring, referencer og formidlingsevner.

Læs publikation