Miljøprojekt, 1042, 2005

Benchmark af kloakområdet

13-10-2005Vandforsynings- og renseanlægssektoren blev undersøgt af Konkurrencestyrelsen i 2003. Nærværende analyse af kloaksektoren afslutter dermed kortlægningen af det økonomiske effektiviseringspotentiale i den offentlige vandsektor. Analysen omfatter alene anlæg, som vedrører transport af spildevandet. Analysen er baseret på 2001-data fra kommuner. Analysen peger med stor usikkerhed på et nettoeffektiviseringspotentiale på driftsomkostningerne på ca. 330 mio. kr., svarende til ca. 70 kr. pr. år pr. kloakeret indbygger.Læs publikation