Miljøprojekt, 1029, 2005

Analyser for pesticider i punktkilder

27-10-2005I de senere år er man blevet opmærksom på, at en væsentlig årsag til forureningen med pesticider er punktkilder, som typisk opstår steder, hvor der er sket et koncentreret spild af pesticider. Dette kan for eksempel være på gårdspladser ved påfyldning af marksprøjten eller ved rensning af materiel. Pesticider kan også spredes til grundvandet ved nedsivning langs brønde og boringer, der er placeret i nærheden af vaskepladser eller på arealer, hvor der er spredt store mængder pesticider. Denne rapport omhandler de pesticider, som med størst sandsynlighed vil kunne forurene grundvandet i Danmark og giver en beskrivelse af analysemetoderne som kan benyttes ved undersøgelser af punktkilder indenfor 7 udvalgte brancher.Læs publikation