Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/2005

Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale - klapning

07-11-2005Vejledningen fastsætter aktionsniveauer for dumpning af optaget havbundsmateriale, og formidler oplysning om sagsgangen fra ansøgning til udførelse af klapningen. Vejledningen vil blive revideret, når staten overtager området pr. 1. januar 2007.Læs publikation