Miljøprojekt, 1046, 2005

Værditab ved salg af forurenede eller tidligere forurenede ejendomme med helårsbeboelse

22-11-2005

Miljøstyrelsen og Amternes Videnscenter for Jordforurening har gennemført en undersøgelse om værditabet på boligejendomme, hvor der er mistanke om forurening eller hvor der er eller har været forurenet. Undersøgelsen tyder på, at der er et varierende værditab på mellem 0 og ca. 10% på disse boliggrunde og at værditabet varierer i forhold til forureningens status, beliggenheden, formen for bolig samt efter om forureningen skal ryddes op som en del af den offentlige indsats, med værditabsordningen eller med Oliebranchens Miljøpulje.

Læs publikation