Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/2005

Punktkilder 2004

25-11-2005Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det det nationale overvågningsprogram NOVANA (Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og NAturen). I dette program er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 2004 samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation