Miljønyt, 77, 2005

Påvirkningskategorier, normalisering og vægtning i LCA

07-11-2005Vejledningen præsenterer en opdatering af normaliserings og vægtningsfaktorer til brug ved LCA efter UMIP-metoden. Der er desuden givet et forslag til normaliseringsfaktorer, der kan anvendes ved beregninger på EU-niveau eller på globalt niveau. Vejledningen viser med brug af et gennemgående eksempel hvilke forskelle der fremkommer ved at bruge forskellige tilgange.Læs publikation