Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 18/2005

NVOC krav til drikkevand

01-11-2005

Kvalitetskrav til NVOC er 4 mg/l for drikkevand. Rapporten har til formål at belyse konsekvenserne ved at lempe kvalitetskravet til NVOC i drikkevand, og i givet fald, hvor meget kravet kan lempes uden at drikkevandskvaliteten forringes markant. Grundvand med høje indhold af organisk stof optræder flere steder i Danmark, ofte i grundvandsmagasiner med afsmitning fra marine aflejringer. Typisk grundvandsmagasiner med ringe gennemstrømning og lange opholdstider. I ca. 10% af boringer med NVOC overskridelser, overskrides også grænseværdier for andre parametre.

Læs publikation