udenfor serie, 2005

Miljøstyrelsens Miljøredegørelse 2004

01-11-2005

Miljøredegørelsen beskriver Miljøstyrelsens interne miljø- og kvalitetsarbejde i 2004. Det konstateres i redegørelsen, at indsatsen har båret frugt. Miljøstyrelsens samlede ressourceforbrug (bl.a. el, vand og papir) er faldet, og der er arbejdet med forbedring af kvaliteten af produktionen bl.a. gennem brug af kompetenceprofiler. Miljøstyrelsen blev EMAS certificeret i 2003. EMAS er et kvalitets- og miljøledelsessystem, der systematiserer overvågning og opfølgning på kvaliteten af drift og produktion. Hermed synliggøres områder, hvor der er mulighed for forbedring, både med hensyn til at mindske miljøpåvirkningen og for at højne kvaliteten af arbejdet.

Læs publikation