Miljøprojekt, 1044, 2005

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2003

30-11-2005I 2003 anvendte hver enkelt husstand i gennemsnit 167 kg papir og pap, hvilket svarer til 414.000 tons på landsplan. Der er stor forskel i forbruget af papir og pap afhængigt af, hvor i landet man bor. Den største mængde på 205 kg finder vi i Hovedstadsregionen, mens man på Læsø og Lolland kun bruger knapt 130-140 kg. pr. husstand.Læs publikation