Etablering af en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet

01-11-2005Rapporten indeholder Kvalitetsstyringsudvalgets anbefalinger til en kvalitetsstyringsordning for kommunernes natur- og miljøadministration. Udvalget anbefaler, at en kvalitetsstyringsordning udformes som et kvalitetsledelses- og styringssystem i stil med andre kendte systemer, hvor der i kraft af krav om opstilling af mål, procedurer, overvågning, evaluering og offentliggørelse m.v. sker en kvalitetssikring af sagsbehandlingen i kommunerne. En sådan ordning vurderes af udvalget at kunne være et væsentligt element til sikring af faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed.Læs publikation