Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 96, 2005

Bekæmpelse af sygdomme i frøbede af Nordmannsgran ved hjælp af biologiske og kulturtekniske metoder i skovplanteskoler

17-11-2005

For at mindske forbruget af kemikalier i skovplanteskoler er biologiske alternativer blevet undersøgt. Det har vist sig muligt at behandle frø af nordmannsgran med præparater af nyttesvampe og derved styrke de små planters modstandsevne mod skadelige svampe under fremspiringen i planteskolen. Tilførselen af nyttesvampene kan ske forholdsvis let inden frøene sås ud i marken, i forbindelse med den kuldebehandling, der sker for at bryde frøets spirehvile.

Læs publikation