Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/2005

Afslutning af ådalstypologi

04-11-2005Rapporten afslutter et projekt som omhandler udvikling og afprøvning af en typologi for Grundvand/Overfladevand Interaktion (GOI typologi). Typologien er udviklet med henblik på at kunne vurdere ådales betydning for vandudveksling og stofomsætning ved overgangen fra grundvand til overfladevand. I rapporten gennemgås værktøjer til klassificering af ådalstyper, bl.a. til brug ved opstilling af indsatsplaner for overfladevand og grundvand i henhold til vandrammedirektivet. Rapportens resultater kan desuden anvendes ved genskabelse af vådområder.Læs publikation